In: ogrzewanie

Zamrażanie rur – sposób na wymianę grzejnika w okresie grzewczym.

Próba wymiany kaloryfera na nowy w okresie grzewczym często kończy się brakiem zgody na opróżnienie układu centralnego ogrzewania ze strony spółdzielni mieszkaniowej. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest „zamrożenie” rur. Dowiedz się więcej o najlepszym sposobie na wymianę grzejnika.

Na czym polega zamrażanie rur?

W przypadku remontu lub niespodziewanej awarii części instalacji grzewczej rozsądnym rozwiązaniem jest zamrożenie rur – jest to skuteczna i szybka metoda, której zastosowanie nie wiąże się z koniecznością opróżniania całej instalacji.

Proces zamrażania można przeprowadzać na rurach miedzianych, jak i wykonanych z innych metali o dowolnej średnicy, zarówno te bardzo szerokie jak i wąskie.

Przebieg procesu zamrażania rur polega na stworzeniu w ich wnętrzu czopa lodowego, który skutecznie zatrzymuje przepływ wody, nawet przy dużym ciśnieniu. Dzięki czemu grzejnik można zdemontować i zamontować nowy, w bezpieczny sposób i bez konieczności odcinania wody.

Zamrażanie rur w sezonie grzewczym jest możliwe poprzez zamrożenie gałązki grzejnika na wysokości minimum 10 cm względem pionu grzejnego. Należy pamiętać, aby w tym czasie przez gałązkę nie przepływała woda, więc na grzejniku musi znajdować się zawór odcinający, zwykle jest to zawór termostatyczny.

Do zamrażania stosuje się środek mrożący oraz profesjonalny sprzęt. Chłodzenie odbywa się za pomocą urządzenia absorpcyjnego. Czynnik chłodniczy pobiera ciepło z chłodzonego otoczenia, co umożliwia osiągnięcie temperatury nawet do -30 stopni Celsjusza.

Jak przebiega proces zamrażania rury?

Zamrażanie rury uzyskuje się, dzięki usunięciu z niej ciepła poprzez odparowanie lotnej cieczy, a następnie wykorzystaniu jej zawartości do stworzenia wtyczki z lodu.

Podczas formowania wtyczki z wykorzystaniem aerozolu, następuje parowanie płaszcza izolującego umieszczonego wokół rury, z lotnej cieczy bezpośrednio do. W praktyce oznacza to, że podczas trwania procesu zamrażania lotna ciecz ucieka i aerozol musi być wymieniany lub uzupełniany. Chłodziarka zapewnia zamknięty obieg i tym samym ciecz nie zostaje utracona.

Pompa z silnikiem elektrycznym, kompresuje ciecz w postaci gazu i kieruje ją do wymiennika ciepła, gdzie następuje jej schłodzenie do postaci płynnej. Zawór wchodzący w skład maszyny kontroluje przepływ cieczy do elementu głównego zamrażarki umieszczonego na rurze. Kiedy maszyna do zamrażania rur pracuje, zawór jest otwarty i ciecz przepływa przez rurkę kapilarną do elementu głównego maszyny zamrażającej. Objętość jest zwiększana co powoduje spadek ciśnienia płynu, jego raptowne odparowanie oraz chłodzenie elementu głównego maszyny chłodzącej, co z kolei ochładza rurę i gwarantuje powstanie wtyczki lodowej wewnątrz rury.

Reasumując proces zamrażania rur polega na schłodzeniu części rury do takiej temperatury, że powstaje w niej lód. Lód ten przez zwiększenie objętości wody z której powstał, blokuje przepływ wody. Powstała wtyczka umożliwia odcięcie lub odłączenie elementu instalacji bez konieczności opróżniania całego obiegu wody.

Zamrażarka elektryczna czy gazowa?

Istnieją dwa typy zamrażarek stosowanych wśród hydraulików – elektryczna i gazowa. Główną różnicą pomiędzy obydwoma typami jest czas potrzebny do zamrożenia rury i utworzenia w jej wnętrzu wtyczki lodowej.

Zamrażarki elektryczne działają jak lodówka. Czynnikiem chłodniczym jest specjalny płyn, który ulega procesowi odparowania i skraplania. W zamrażarce parownik pełni jednocześnie rolę zacisku mrożącego rurę. W celu zapewnienia lepszej wymiany ciepła stosuje się dodatkowo opaski izolacyjne z tworzyw sztucznych oraz płyny i pasty przewodzące. Główną zaletą agregatu chłodniczego jest możliwość jego wielokrotnego użycia i brak oparów pochodzących z czynnika chłodzącego. Urządzenia tego typu potrzebują więcej czasu na zamrożenie rury. W zależności od jej średnicy czas takiego zabiegu waha się od kilku do kilkudziesięciu minut.

Zamrażarki gazowe w swojej budowie posiadają głowice mrożące połączone przewodami z butlą CO2Zamrażanie rur odbywa się dzięki wykorzystaniu bardzo niskiej temperatury parowania dwutlenku węgla około – 79°C. Dwutlenek węgla wypływa z butli przez zawór dozujący ulegając rozprężeniu po czym wpływa bezpośrednio do uchwytu mrożącego. Następuje bardzo szybkie schłodzenie przewodu i utworzenie czopa lodowego, a po stronie zewnętrznej tworzy się warstwa skrystalizowanego CO2.

Uwaga! Do zamrażania przewodów można stosować tylko butle gazowe CO2 z tzw. rurką syfonową pionową.

O czym warto pamiętać zanim zdecydujemy się na zamrażanie rur?

  • Kiedy planujemy wymianę kaloryferów poprzez zamrażanie rur warto pomyśleć o sprawdzeniu działania zaworów odcinających (zwykle zaworów termostatycznych), ponieważ w sezonie grzewczym, aby wymienić grzejnik przynajmniej na jego zasilaniu musi być zawór odcinający. Zdarzają się przypadki kiedy zawór termostatyczny jest niesprawny i przepuszcza, wtedy, jeśli woda w układzie jest ciepła zamrożenie rury może być niemożliwe. W przypadku braku zaworu lub jego nieszczelności musi być dostęp do zaworów odcinających dany pion w piwnicy.
  • Przed podjęciem decyzji o wymianie grzejnika, przez zamrażanie rur, należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach założenie głowic na gałązki kaloryfera wymaga kucia w ścianie w celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca dla urządzenia zamrażającego.
  • Istnieją przypadki, gdy wykonanie zamrażania rur nie jest możliwe. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy rura na zasilaniu i powrocie grzejnika jest zbyt krótka i nie posiada odcinka prostego, co uniemożliwia jej zamrożenie.
  • Pamiętajmy, że decydując się na wymianę starych grzejników żeliwnych w naszym mieszkaniu musimy, wcześniej uzyskać pozwolenie zarządcy budynku (spółdzielni, administracji, wspólnoty mieszkaniowej)

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą zamrażania rur i wymianą grzejników zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.