Usługi spawalnicze spawanie Gdynia Sopot Gdańsk

Is24 oferuje usługi spawalnicze w Gdyni, Sopocie i Gdańsku.

Spawanie to połączenie materiałów topliwych, metali i ich stopów, ale również tworzyw sztucznych, wykonane przez stopienie ich brzegów. Może być wykonane z dodatkiem spoiwa takiego jak na przykład drut spawalniczy lub bez takiego dodatku, przy udziale wysokiej temperatury. Ciepło uzyskuje się z łuku elektrycznego, wytwarzanego z urządzenia spawalniczego. Najczęściej stosowanym kryterium spawania jest jego wytrzymałość, a przepisy i normy dotyczące spawalnictwa określają szczegółowe wytyczne dla osób zajmujących się spawaniem.

Spawanie instalacji gazowych i hydraulicznych Trójmiasto

W projektach instalacji gazowych często znajduje się zapis, iż instalacja powinna być wykonana z rur stalowych bez szwu, co oznacza, że rury muszą zostać zespawane. Często stosowanym materiałem w instalacjach wodnych, grzewczych jest miedź, którą z kolei przy montażu i drobnych naprawach często zespala się na złączkach tak zwanym lutem miękkim lub cynowym. Lut miękki polega na rozgrzaniu krawędzi do temperatury 200 – 250 °C przy pomocy lutownicy elektrycznej lub palnika z gazem propan-butan.

Wyższa temperatura lutowania charakteryzuje lut twardy. Lutowanie twarde stosuje się w rurach miedzianych w instalacjach wodociągowych o średnicy przekraczającej 28mm oraz rury miedziane w instalacjach gazowych. Odbywa się w temperaturze oscylującej między 630 a 890 °C, przy pomocy lutownicy o dużej mocy lub palnika z mieszanką propanu, butanu, izobutanu, propenu oraz acetonu. Jako spoiwa używa się tu mosiądzu lub srebra. Stąd często lutowanie instalacji hydraulicznej nazywa się spawaniem.

Bez względu na nazwę i materiał, z jakiego zbudowana jest twoja instalacja gzowa czy hydrauliczna, wszelkie prace związane z łączeniem jej elementów za pomocą spawania warto zlecić prawdziwym specjalistom, którzy zajmują się takimi naprawami nieprzerwanie od wielu lat. Dzięki temu będziesz miał gwarancję dobrze wykonanej roboty.

W ofercie:

  • Spawanie gazowo
  • TIG
  • MAG
  • Spawanie instalacji C.O.
  • Spawanie sieci wysokich ciśnień

Pogotowie spawalnicze w Gdyni, Sopocie i Gdańsku – Is24! Czynne całą dobę ☎️ 888 075 793

Call Now Button