In: Uncategorized

Przyłącze wodociągowe – kilka faktów

W naszej pracy często otrzymujemy zlecenie na wykonanie instalacji wodociągowej od wodociągu głównego, do samego domu. Integralną częścią takiego zlecenia jest wykonanie przyłącza wodociągowego, dzięki któremu cała nieruchomość będzie zaopatrywana w bieżącą wodę.

Najczęściej jest zaprojektowane w ten sposób, że przewód dostarczający wodę na posesję położony jest na głębokości od 1,2 do 1,8 metra poniżej poziomu gruntu, prostopadle do wodociągu głównego, biegnącego wzdłuż ulicy sąsiadującej z posesją.

Głębokość, na jakiej jest umiejscowiony, uwzględnia występujące w naszym klimacie ujemne temperatury, co wpływa na osadzenie przewodów prowadzących wodę w warstwie niezamarzającej.

Zakładając przyłącze wody do nieruchomości musimy pamiętać, że nie może on być układany przypadkowo, wręcz przeciwnie, należy zachować zasady projektowania i wykonania:

  • przewody gazociągowe – odległość 1,5 metra dla tych układanych przed 2001 rokiem, oraz 0,4 metra dla tych układanych po 2001 roku. Ze względów bezpieczeństwa radzi się jednak układać w odległości około 1m, czyli większej, niż wymagają przepisy
  • przewody kanalizacyjne – odległość 1,5 metra, a w przypadku konieczności skrzyżowania tych przewodów, rurę wodociągową zabezpiecza się dodatkowo, układając ją w rurze o większej średnicy
  • odległość od słupów energetycznych i telefonicznych powinna wynosić 1 metr
  • odległość od kabli energetycznych oraz telefonicznych powinna wynosić minimum 0,8 metra
  • odległość od kabla telekomunikacyjnego powinna wynosić 0,5 metra
  • Przyłącze powinno być otoczone dwumetrowym pasem bezpieczeństwa, w którym nie powinno dokonywać nasadzeń krzewów i drzew, oraz stawiać małej architektury ogrodowej
  • średnicę przyłącza dobiera się ze względu na obliczone zapotrzebowanie na wodę
  • zawory odcinające i spustowe montuje się w miejscach, w których temperatura nie spada poniżej +5°C, dodatkowo można je zabezpieczyć otuliną i kablem grzejnym
  • Nie wolno ze sobą łączyć różnych materiałów przy robieniu przyłącza

przyłącza nie powinno być specjalnie trudne dla fachowca z branży hydraulicznej, jednak nie powinno się zlecać jego wykonania przypadkowym ludziom. Przestrzeganie norm, właściwe zabezpieczenie i wykonanie gwarantują, że na instalację hydrauliczną w domu nie będziesz narzekać.