In: Uncategorized

Jak praktycznie wykorzystać deszczówkę w domu lub ogrodzie?

Każdego roku dziesiątki litrów wody deszczowej przepływa przez rynny naszych domów, a szkoda, ponieważ czysta deszczówka może być wykorzystana na wiele sposobów. Jest to rozwiązanie zarówno tanie jak i ekologiczne – praktycznym wykorzystaniem wody deszczowej jest zamontowanie instalacji wykorzystującej deszczówkę w domu i w ogrodzie.

Woda deszczowa może mieć praktyczne zastosowanie w naszym domu lub ogrodzie. Można nią zastąpić nawet w dużej części wodę w domu, za którą musimy przecież płacić.

Szacuje się, że przeciętne dzienne zużycie wody to około 150 litrów/osobę z czego jedynie 3 litry są spożywane.

Czteroosobowa rodzina zużywa rocznie ponad 200 m³ wody pitnej, której cena stale rośnie. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ponad połowę tej ilości można zastąpić wodą pochodzącą z dachu budynku, odpowiednio zgromadzoną i przefiltrowaną.

Do czego można wykorzystać deszczówkę?

Wodę deszczową można zastosować do:

  • spłukiwania toalet,
  • do prania – deszczówka należy do wód miękkich, co pozwala na zastosowanie mniejszej ilości proszku oraz pozwala uniknąć osadzania się kamienia na grzałce pralki),
  • w pracach porządkowych,
  • do podlewania ogrodu – dla roślin woda deszczowa jest najzdrowsza.

Dodatkową zaleta wykorzystania wód deszczowych są niebagatelne korzyści ekologiczne, gdy woda deszczowa pozostanie w miejscu opadu (zapobiega to m.in. obniżaniu się poziomu wód gruntowych, powodziom oraz przeciążeniom kanalizacji burzowych).

Jakie właściwości posiada woda deszczowa?

Deszczówka jest bardzo czysta i wolna od zarazków, jednak spływając po dachu ulega zanieczyszczeniu. Jej jakość zależy przede wszystkim od rodzaju jego powierzchni – najlepsze są dachy z pokryciem ceramicznym, betonowym lub blaszanym, mniejszą przydatność posiadają te pokryte roślinnością, natomiast nieprzydatne są dachy z płyt azbestowych lub papy bitumicznej.

Budowa instalacji pozwalającej na wykorzystanie deszczówki

Elementy instalacji do wykorzystania deszczówki:

  • przewody doprowadzające deszczówkę do zbiornika,
  • filtry narynnowe lub podziemne zatrzymujące zanieczyszczenia (ponad 95% sprawności w usuwaniu zanieczyszczeń),
  • zbiorniki na wodę – podziemne lub naziemne,
  • pompa lub hydrofor,
  • przewody wewnętrzne doprowadzające przefiltrowaną deszczówkę do pralki, WC itp.

Woda płynąca po powierzchni dachu dostaje się do rynien skąd rurami spustowymi transportowana jest do rur ułożonych pod ziemią, które doprowadzają ją do zbiornika podziemnego (takie jego usytuowanie gwarantuje stałą i niską temperaturę wody deszczowej, a brak światła zapobiega rozwojowi glonów.)

Następnie na zainstalowanym w zbiorniku filtrze następuje mechaniczne oczyszczenie deszczówki z zabrudzeń i gromadzenie oczyszczonej wody (jego konstrukcja musi być stabilna i wytrzymała). Nadmiar wody, który może nastąpić w przypadku bardzo intensywnych i długotrwałych deszczów usuwa się dzięki przelewom do kanalizacji lub – co jest najbardziej godne polecenia – do układu rozsączania.

Wykorzystanie deszczówki w domu

W celu pełnego wykorzystania wody deszczowej w domu, należy zaopatrzyć budynek w dodatkową instalację rozprowadzającą wodę deszczową, pamiętając o zakazie łączenia jej w jakimkolwiek punkcie z instalacją wody pitnej.

Prawidłowe ciśnienie gwarantuje zastosowanie hydroforu, który pobiera wodę ze zbiornika, a następnie zasila całą instalację. instalację. W okresach zbyt małych opadów automatyka sterująca zapewnia rezerwowe zasilanie instalacji wodą pitną. Automatyka zapewnia także kontrolę poziomu wody w zbiorniku oraz zabezpiecza pompę przed suchobiegiem.

Dodatkowo przy wykorzystywaniu deszczówki w domu należy pomyśleć o odprowadzeniu ścieków. Normalnie woda deszczowa odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej, jednak wykorzystana w domu, staje się ściekiem bytowym i odprowadzana jest do kanalizacji.

Niestety, jeśli korzystamy z kanalizacji miejskiej, to za dodatkowe ścieki będziemy musieli zapłacić, czyli przewidzieć dodatkowy wodomierz. Na podstawie jego odczytów zostanie obliczona wysokość opłaty za odprowadzenie ścieków (to samo rozwiązanie jest stosowane jeśli wodę czerpiemy ze studni, a korzystamy z kanalizacji miejskiej).

Deszczówka do ogrodu

Stosując deszczówkę jedynie do podlewania ogrodu wykorzystujemy bardzo prosty oraz tani układ zasilająco-pompowy (pompa umieszczona w zbiorniku) oraz standardowe węże ogrodowe.

Istnieje także możliwość bezpośredniego podłączenia wody deszczowej ze zbiornika do systemu automatycznego nawadniania ogrodu. Jeżeli planujemy wykorzystanie deszczówki w mniejszym zakresie lub na już zagospodarowanej działce, a chcemy uniknąć robót ziemnych, możemy zastosować estetyczne naziemne zbiorniki do gromadzenia deszczówki.

Jeżeli nie zbieramy wody deszczowej do zbiornika i nie posiadamy możliwości odprowadzenia jej do rowu lub kanalizacji burzowej, wtedy odprowadzamy ją do tuneli lub skrzynek rozsączających na terenie działki.

Pojedynczy tunel zastępuje ok. 800 kg żwiru lub 36 m rury drenażowej o średnicy 100 mm. Skrzynki i tunele mogą być zabudowane, dzięki czemu stają się niewidoczne, a powierzchnie nad nimi można wykorzystać w dowolny sposób, łącznie z możliwością ruchu samochodów.
Dobrze zaprojektowana oraz wykonana instalacja może być eksploatowana bez konieczności naprawy przez wiele lat, wymagając ze strony użytkownika jedynie minimalnego nadzoru.