In: Instalacje

Instalacje wodno-kanalizacyjne – podstawowe informacje

Instalacje wod-kan w budynku to wszystkie instalacje wodne w budynku, czyli takie, które wodę użytkową doprowadzają do odpowiednich urządzeń oraz te, które odprowadzają wodę zanieczyszczoną. 

Instalacje wod-kan w budynku to wszystkie instalacje wodne w budynku, czyli takie, które wodę użytkową doprowadzają do odpowiednich urządzeń oraz te, które odprowadzają wodę zanieczyszczoną.

Wewnętrzne instalacje wodociągowe oraz grzewcze w budynkach składają się z poziomów, czyli przewodów rozdzielczych, pionów, czyli przewodów pionowych. W przypadku instalacji wod kan mamy również do czynienia z odgałęzieniami, w przy instalacji grzewczej z rozprowadzeniami. W przypadku poziomych przewodów rozdzielczych trzeba pamiętać, że sposób ich poprowadzenia powinien umożliwiać ich odpowietrzanie i odwodnienie, zwłaszcza, że ich zadaniem jest doprowadzenie wody do pionów.

Piony doprowadzają wodę w poszczególne miejsca budynku i tam, odgałęzienia doprowadzają wodę do punktów czerpalnych w instalacji wodociągowej lub grzejników w instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie instalacje wodkan powinny wykonane zgodnie z założeniami projektowymi dla nieruchomości.