In: Instalacje

Instalacje sanitarne – podstawowe informacje

Instalacje sanitarne to zespół instalacji składających się na domową sieć wodną.

Instalacje sanitarne to zespół instalacji składających się na domową sieć wodną.

Są to: doprowadzenie czystej zimnej wody użytkowej (z.w.u.) oraz ciepłej (c.w.u.), instalacja odpływowa lub kanalizacyjna, odprowadzająca wodę zużytą, instalacja grzewcza rozprowadzająca wodę służącą do ogrzewania.

Każda z tych instalacji, to nie tylko przewody, ale też szereg urządzeń, służących do zasilania instalacji oraz jej wykorzystywania. Pompy, kotły, wymienniki, baterie, grzejniki, przybory sanitarne to integralna część instalacji.

Najważniejszym elementem instalacji sanitarnej są rury, a różnych przekrojach, wykonane z różnych materiałów. Łącznikami są kolanka redukcyjne, trójniki, czwórniki, rozdzielacze, zawory grzybkowe, zawory kulowe. Instalacje sanitarne mogą posiadać wymuszony obieg wody lun grawitacyjny. Prawidłowe wykonanie instalacji sanitarnej zagwarantuje tylko wiedza i doświadczenie dobrego instalatora i hydraulika.