In: Uncategorized

Instalacja centralnego ogrzewania idealna do Twojego domu

Instalacja centralnego ogrzewania jest jedną z podstawowych i w zasadzie najważniejszych instalacji w domu. Dzięki wyborze odpowiedniego rodzaju instalacji c.o. możemy cieszyć się komfortem cieplnym przez długie lata, dzięki bezawaryjnej i wysokosprawnej pracy naszego systemu ogrzewania. Grunt to dobór odpowiedniego systemu do naszego domu.

Rodzaje instalacji centralnego ogrzewania

Ze względu na sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego wyróżniamy instalacje:

 • grawitacyjną (ruch wody w instalacji spowodowany jest różnicą gęstości wody powrotnej i zasilającej),
  • z rozdziałem dolnym
  • rozdzielaczowa
  • z rozdziałem górnym
 • pompową (ruch wody wywołany pracą pompy obiegowej).

Instalacja grawitacyjna

Tego typu instalacja charakteryzuje się brakiem zależności od dostaw energii elektrycznej, a w porównaniu z ogrzewaniem pompowym czy parowym osiąga niższe koszty eksploatacyjne oraz dłuższą trwałość. Największą wadą tego systemu ogrzewania jest trudna regulacja oraz bezwładność cieplna. W tych instalacjach często dochodzi do sytuacji, w której grzejniki położone na poziomie źródła ciepła lub niżej są niedogrzane lub w ogóle nie działają.

Instalacja stosowana jest w obiektach, w których odległość między źródłem ciepła i najdalszym pionem nie przekracza 25m, natomiast różnica wysokości pomiędzy środkiem kotła, a najniżej położonym grzejnikiem nie przekracza 3 m. Przestrzeganie tych wartości wynika ze względów ekonomicznych, ponieważ po ich przekroczeniu instalacja w systemie grawitacyjnym staje się nieopłacalna. Konieczne jest stosowanie dużych średnic przewodów, a wiec droższych. Instalacja, w której te długości są przekroczone jest trudna do regulacji, co w rezultacie prowadzi do przegrzewania pomieszczeń.

Wybierając instalację grawitacyjną, należy pamiętać, że musi być ona typu otwartego, czyli połączona z atmosferą. Dostęp świeżego powietrza do systemu zapewnia montaż w jej najwyższym punkcie otwartego naczynia zbiorczego.

Źródłem ciepła w instalacjach grawitacyjnych jest kocioł na paliwo stałe. Wybierając ten rodzaj instalacji musimy więc spełnić wymagania stawiane dla kotłowni na paliwo stałe, która powinna znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub na kondygnacji podziemnej, o kubaturze nie mniejszej niż 30 m3. Ważnym aspektem podczas podjęcia decyzji o instalacji grawitacyjnej jest zagwarantowanie miejsca na składowanie paliwa oraz grawitacyjnej nawiewno wywiewnej wentylacji pomieszczenia kotłowni. Wentylacja nawiewna powinna być realizowana w postaci otworu o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczonego maksymalnie 1 m od podłogi kotłowni. Wentylacja wywiewna to kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14 × 14 cm, z otworem pod stropem pomieszczenia kotłowni.

instalacjach grawitacyjnych nie mogą pojawić się jakiekolwiek zasyfonowania na poziomych przewodach zasilających lub powrotnych, a temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczać temperatury 95 oC.

Instalacja wykonywana jest najczęściej jako dwururowa z rozdziałem górnym (stosowana w domach bez piwnic lub w nowych wysokich budynkach z centralą cieplną na dachu) lub dolnym.

Zalety i wady ogrzewania grawitacyjnego z rozdziałem dolnym:

 • bardzo małe prawdopodobieństwo zamarznięcia krążącej w przewodach wody,
 • możliwa praca przy niecałkowitym napełnieniu instalacji,
 • małe straty ciepła w przewodach rozprowadzanych w piwnicy,
 • brak przewodu wznośnego o dużej średnicy,
 • konieczność wykonania specjalnych przewodów odpowietrzających.

Zalety i wady ogrzewania grawitacyjnego z rozdziałem górnym:

 • lepsze krążenie wody,
 • szybszy rozruch instalacji,
 • brak instalacji odpowietrzającej,
 • większe długości przewodów,
 • większa powierzchnia grzejników ze względu na wychładzanie wody w przewodach zasilających.

Instalacja rozdzielaczowa

Taka instalacja wykonana jest najczęściej jako dwururowa z rozdziałem dolnym. Zasada działania takiego systemu polega na tym, że do kotła podłączony jest jeden lub dwa piony, które obsługują rozdzielacze na kolejnych kondygnacjach. Od każdego rozdzielacza odchodzą przewody do poszczególnych grzejników na kondygnacji. Przewody należy prowadzić w posadzce, jak najkrótszą drogą z jak najmniejszą liczbą załamań. Odległość między rozdzielaczem, a grzejnikiem nie powinna być większa niż 15m. Instalacje z zastosowaniem rozdzielaczy są bardzo wygodne, głównie ze względu na łatwe odcięcie konkretnego odcinka instalacji, poprzez wyłączenie rozdzielacza, bez konieczności odcinania całego pionu. Przykładowo odcinając dany rozdzielacz, wymieniamy uszkodzony odcinek instalacji.

Rozdzielacze w instalacji pozwalają na proste sterowanie każdym obiegiem. Możliwe jest też zamontowanie licznika ciepła przed rozdzielaczem, co pozwala na rozliczanie zużytego ciepła na każdej kondygnacji indywidualnie.

Ogrzewanie pompowe

Ogrzewanie tego typu jest jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań w ogrzewaniu domów jednorodzinnych. Ruch wody w instalacji wymuszony jest działaniem pompy obiegowej, która pokonuje nawet duże opory przepływu wody, czego nie zapewnia instalacja w systemie grawitacyjnym. Tego typu instalacja pracuje w systemie zamkniętym, w którym nie ma połączenia z atmosferą. Gwarantuje to dużo większą trwałość, brak ograniczeń związanych z wielkością instalacji i koniecznością częstego uzupełniania wody w zładzie. Podczas normalnej pracy, dzięki zastosowaniu naczynia wzbiorczego przeponowego, na powrocie do kotła możliwe jest przejmowanie przyrostu objętości wody, powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzewczego. W systemie przeponowym, w każdym punkcie instalacji panuje nadciśnienie, które pozwala na stosowanie szeregu niekonwencjonalnych rozwiązań, przykładowo kocioł może być umiejscowiony w dowolnym punkcie, nawet powyżej najwyżej położonego grzejnika.

Podsumowując:

Dlaczego warto wybrać instalacją w systemie pompowym?

 • woda w tym systemie nagrzewa się dużo szybciej, a sama instalacja charakteryzuje się mniejszą bezwładnością,
 • prosta regulacja, zarówno centralna jak i miejscowa,
 • wyższe ciśnienie wytwarzane przez pompę, pozwala na zastosowanie przewodów o dużo mniejszych średnicach, czyli tańszych, a tańsze rury to mniejsze straty ciepła od przewodów,
 • brak ograniczeń co do rozpiętości i wielkości instalacji,
 • większa swoboda w rozprowadzaniu rur, możliwe zasyfonowania i załamania przewodów,
 • grzejniki można lokalizować poniżej źródła ciepła.

Dlaczego warto wybrać ogrzewanie grawitacyjne?

 • większa niezawodność, brak pompy, która może ulec uszkodzeniu,
 • praca całej instalacji nie zależy od dostaw prądu elektrycznego, brak jego ciągłego poboru,
 • koszty konserwacji i napraw są mniejsze,
 • praca instalacji jest cichsza, ponieważ woda krąży wolniej.